ประกาศใช้แล้ว ติดกล้องหน้ารถ จะต้องลดเบี้ยประกัน


 

 

 

สำหรับคนที่คิดว่าจะติดกล้องหน้ารถดีมั้ย คงจะไม่ต้องคิดมากกันอีกต่อไปแล้ว เพราะได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์แก่รถที่ติดกล้องหน้ารถ ประกาศใช้ไปเมื่อ 19 พฤษภาคมที่ผ่าน และมีผลบังคับใช้ย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยรายละเอียดของการลดเบี้ยประกันมีดังนี้

 

  • รถที่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันต้องเป็นรถที่ทำประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560
  • กรณีที่มีการสมัครประกันอุบัติเหตุก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2560 แต่ในกรมธรรม์ ระบุว่ามีผลบังคับใช้วันที่ 3 มีนาคม เป็นต้นไปสามารถขอส่วนลดได้โดยแจ้งกับทางบริษัทประกันเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอส่วนลด
  • รถที่ติดกล้องทุกคันจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันอยู่ที่ร้อยละ 5 – 10 ของเบี้ยประกันสุทธิ
  • จะติดกล้องกี่ตัวก็ลดเท่ากัน ไม่ว่าจะติดตัวเดียว หรือติดทั่วคันก็ได้รับการลดเบี้ยประกันเท่ากัน
  • กล้องที่ติดหน้ารถต้องเป็นกล้องที่บันทึกภาพได้จริง ไม่จำกัดยี่ห้อ หรือราคาของกล้อง แต่ห้ามเป็นอุปกรณ์อื่นมาดัดแปลงเพื่อทำเป็นกล้อง เช่นสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเลต
  • ผู้ที่เอาส่วนลดเบี้ยประกันต้องแสดงหลักฐานการติดกล้องในรถโดยแนบเอกสารเป็นภาพถ่ายสำหรับออกเอกสารทำประกันเพื่อรับส่วนลด
  • ผู้เอาประกันต้องติดตั้งกล้องและเปิดใช้ตลอดจนครบสัญญา
  • บริษัทประกันภัยต้องแสดงส่วนลดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
  • หากบริษัทประกันภัยรายใดไม่ให้ส่วนลดถือว่าผิดกฎหมาย