อินโฟกราฟฟิคเส้นทางเลี่ยงรถติดสงกรานต์


ศึกษาเส้นทางล่วงหน้า เตรียมตัวกันให้พร้อมกับวันหยุดยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ Infographic สวยๆ จาก กรมทางหลวง