โคเรียคิง โฆษณาต่อได้ แต่ต้องเปลี่ยนคำโฆษณา


 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  มีมติว่า ให้บริษัทโคเรียคิง สามารถโฆษณาต่อไปได้ แต่ต้องเปลี่ยนข้อความ 3 ข้อความด้วยกัน เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิด ดังนี้

 

       1. เรื่องราคา 15,000 บาท หรือ 18,000 บาท

       2. เรื่องวัสดุเคลือบ 8 ชั้น

       3. มีความลื่นไหล 300% หรือ 3 เท่า

 

โดยจะมีการส่งหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่า 3 ข้อดังกล่าวไม่มีที่มา และไม่สามารถตรวจสอบได้ และผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม