บ้านเดี่ยว


บ้านอภินันท์

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เนื้อที่เริ่มต้น 55 ตร.ว.

จำนวน  13  ยูนิต

ราคาเริ่มต้น 2.xx ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า