นักจิตวิทยาขอให้เลิกโทษ ‘เกม’ ว่าเป็นที่มาของการก่อเหตุรุนแรง


 

 

นักจิตวิทยาขอให้เลิกโทษ ‘เกม’ ว่าเป็นที่มาของการก่อเหตุรุนแรง

‘เล่นเกมแล้วก้าวร้าว’ ‘เล่นเกมแล้วหัวรุนแรง’ เมื่อเกิดเหตุรุนแรงหรืออาชญากรรมในหมู่วัยรุ่นชาย สิ่งที่หนีไม่พ้นการถูกมองว่าเป็นสาเหตุก็คงเป็นเกม และเกมก็ยังคงเป็นปัญหาที่เราเถียงกันไม่จบไม่สิ้นในสังคมว่ามันเกี่ยวข้องกับความรุนแรงจริงไหม

ในสหรัฐฯ เอง ก็ถกเถียงเรื่องนี้กันมายาวนานเช่นกัน แม้ว่าจะเคยมีรายงานจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (the American Psychological Association) ออกมาว่าเกมรุนแรงประเภท Grand Theft Auto หรือที่เราเรียกว่า GTA เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงในสังคม แต่แนวโน้มความนิยมที่มากขึ้นของเกมกับความรุนแรงในหมู่วัยรุ่นที่ลดลงกลับสวนทางกัน

ล่าสุด แผนกจิตวิทยาด้านสื่อและเทคโนโลยีของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ได้ออกมาเปิดเผยรายงานแย้งว่า จากงานของนักอาชญาวิทยาที่ศึกษาคดีฆาตกรรมและอาชญากรรมมองว่าปัจจัยของวิดิโอเกมไม่มีส่วนร่วมกับคดี ทั้งยังมีงานที่เปิดเผยอีกว่าการเชื่อมโยงเกมกับความรุนแรงนั้นเป็นเพียงแค่จินตนาการเท่านั้น

แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เด็กหนุ่มวัยรุ่นก่อความรุนแรง นักการเมืองหรือสื่อก็มักจะโยงว่าเกมมีส่วนเป็นสาเหตุ การกล่าวหาแบบนี้ทำให้สังคมหันเหไปจากสาเหตุอื่นๆที่รุนแรง เช่น ปัญหาความยากจน การศึกษา การจ้างงาน หรือปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิต ซึ่งนักจิตวิทยาของแผนกนี้ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ชุมชน สื่อมวลชน และผู้กำหนดนโยบายให้เลิกโทษ ความรุนแรงในเกมและสื่ออื่นๆว่าเป็นที่มาของการก่อเหตุรุนแรง

นักจิตวิทยาแผนกจิตวิทยาด้านสื่อและเทคโนโลยีเหล่านี้ มองว่าพวกเขาเป็นกลุ่มแรกๆที่ออกมาพูดแย้งเรื่องนี้ เพราะแม้แต่ตัวสมาคมจิตวิทยาอเมริกันที่เป็นสังกัดของพวกเขาเอง ก็ยังเห็นต่างและเคยออกมาแถลงโทษความรุนแรงในเกมเมื่อปี 2015 ด้วย