บ้านแฝด


บ้านศิรินันท์

บ้านแฝด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยเต็มเนื้อที่ดิน เริ่มต้นที่ 36.8 ตร.ว.

เฟส 1     8  ยูนิต

เฟส 2   16  ยูนิต

ราคาเริ่มต้น 2.xx ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บ้านอภินันท์

Baan Apinan

บ้านแฝด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เริ่มต้น 41.1 ตร.ว.

จำนวน 18 ยูนิต

ราคาเริ่มต้น 2.xx ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า